Home

Mensen eerst...

Zorg & Begeleiding

We bieden begeleiding, zorg (Wmo, GGZ en Forensische) aan mensen die vastlopen in het dagelijks leven en de behoefte hebben aan een op maat gemaakte aanpak.

Persoonlijke aandacht

De persoon staat centraal in de hulp en zorgverlening en er wordt oplossingsgericht te werk gegaan.

Deskundig

Het team bestaat uit deskundige professionals met levenservaring.

Geen wachtlijsten

Op korte termijn een intakegesprek en korte lijnen tussen hulpbehoevende en hulpverlener.

Wie zijn wij?

Mutatio Zorg Consultancy Nederland (MZCN) biedt zorg- & hulpverlening, kennis, kunde en kwaliteit als expertise aan diverse doelgroepen en gemeenten.
Hierbij kan men denken van outreachende hulpverlening, zorg aan specifieke doelgroepen tot het detacheren van specialisten in het zorg- en veiligheidsdomein.
Door actief contact te leggen met de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven, zorgt MZCN ervoor dat er een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de levenskwaliteit van de cliënten. Het uitgangspunt is dat MZCN een op maat gemaakte aanpak hanteert waarin er wordt gezocht naar oplossingen samen met de betrokkenen van rondom de cliënt: netwerk en instanties. En niet te vergeten: de cliënt zelf. We werken volgens het “mensen eerst” model.

Onze maatschappelijke, zorg en forensische kaders.
Doelgroep bestaat uit :

  • Mensen die vastlopen in het leven (financiën, schulden, dagbesteding, eenzaamheid, etc.)
  • Mensen met justitiële problemen
  • Mensen die veel te lang op een GGZ wachtlijst staan en direct zorg- en/of hulpverlening nodig hebben

Daarnaast bieden wij ook expertise aan op het gebied van zorg en veiligheid aan lagere overheden en zorginstellingen. 

Ons aanbod varieert van consultancy, trainingen tot verkennend onderzoek o.g.v. de Wvggz.

Onze partners

Meer weten over onze diensten?

Heeft u als organisatie vragen over onze diensten in de consultancy en arbeidsbemiddeling
dan kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de backoffice of mailen.