Corona

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving, en de mensen die onze zorg nodig hebben, is groot. MZCN doet er dan ook alles aan om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten, de medewerkers én de voortzetting van onze zorg.

Voorzorgsmaatregelen Corona: wat u moet weten.
Laatste update dinsdag 19 mei

Net als andere organisaties volgen wij de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD en de adviezen van de VGN. Premier Rutte gaf in de laatste persconferentie van 6 mei jl. aan dat er een ‘routekaart’ is ontwikkeld welke tot 1 september geldig is met de daarin geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Ook benadrukte premier Rutte dat de versoepeling van maatregelen alleen mogelijk is als het coronavirus onder controle blijft.
MZCN zal de geldende maatregelen op de zorgonderdelen zorgvuldig en gecontroleerd heroverwegen. Dat doen wij stap voor stap. Houdt onze site goed in de gaten voor de ontwikkelingen.
We hebben te maken met een situatie die uitzonderlijk is omdat dit zich niet eerder heeft voorgedaan. MZCN vindt het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen en afspraken. We spreken elkaar hierop aan en we doen dit met wederzijds respect.

Hygiënemaatregelen

  • Niezen/hoesten doen we in de elleboog
  • regelmatig de handen goed wassen
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • geef anderen geen hand en omhelzing
  • een goede hygiëne op locaties en werkplekken: gebruik vaak desinfectant en de handen goed wassen (RIVM:www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen)
  • houd 1,5 meter afstand van anderen

Deze maatregelen nemen wij landelijk

Om besmetting zoveel mogelijk te blijven voorkomen, gelden voor MZCN de volgende maatregelen:

Tot 1 september passen we alle evenementen, bijeenkomsten en overleggen aan of vinden deze via telefoon of beeldbellen plaats. Dat geldt voor overleggen over de zorg tussen verwant en cliënt en voor overleggen tussen of met onze medewerkers, cliënten en andere betrokkenen. Afgezegde overleggen/bijeenkomsten halen we niet meer in. Met aanpassen wordt bedoeld dat we ook persoonlijk contact kunnen hebben mits er geen ziekteverschijnselen zijn en op anderhalf meter afstand op een locatie zitten. Ook buiten wandelen behoort tot de uitvoering van de ambulante begeleiding.
Begeleiding is dus wel mogelijk en dit doen we conform  de afwegingskader ambulant contact, zie document.

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:

  • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) wordt direct een test aangevraagd (volgens het vastgestelde testbeleid van het RIVM voor zorgmedewerkers).
  • Dringende oproep vanuit de Rijksoverheid aan zorgmedewerkers: ga voorlopig niet naar het buitenland.
  • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
  • Kantoormedewerkers werken waar het kan zoveel mogelijk thuis en/of gespreid. Alle overleggen en bijeenkomsten vervallen tot 1 september en vinden waar mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).