Consultancy

Consultancy

MZCN heeft ruim 20 jaar kennis, kunde en kwaliteit in Veiligheid & Zorg, Forensische zorg, Wmo, WLZ, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, aanbestedingswet, HKZ en ISO-kwaliteitskeurmerken. Wij bezitten kennis van de overheids- (bestuurlijk) en zorgstructuur.
Waar staan we zoal voor?

  • Verbinden en bruggen slaan
  • Generalist en specialist
  • Contextgericht versus systeemgericht werken en dit doen we met een holistische visie.
    Met als doel een brede aanpak waarin resultaat- en oplossingsgerichtheid speerpunten zijn.

Wij leveren louter gespecialiseerd personeel op detacheringsbasis of op interim-basis (zzpers).
Dit doen we voor diverse sociale- en zorgpartners.
Welke expertise kunnen we u leveren:

  • Een interim manager sociaal-, zorg en/of veiligheidsdomein
  • Manager zorgsector
  • Kwaliteitskeurmerk adviseur (ISO & HKZ)
  • Adviseur aanbestedingen (rijks-, gemeentelijk of Europees)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

U kunt ons elke werkdag bereiken op telefoonnummer
085 – 85 004 3594 of mailen naar: info@mutatiozorgcn.com