Overbruggingszorg

Overbruggingszorg

Wachtlijsten zijn het laatste waar je op wacht als zorgbehoevende maar ook als zorgverlener.
En helaas zijn wachtlijsten geen uitzonderingen meer. Vanuit MZCN bieden wij overname van de zorgverlening tijdens de wachtlijstperiode zodat de focus op stabilisatie en preventie is gericht.
Wij werken herstel- en oplossingsgericht met als doel versterking van de gezonde kant.

Stel je voor dat je via de huisarts of anderszins bent doorverwezen voor therapie of behandeling door een GGZ instelling. Het eerste waar men tegen aan loopt zijn wachtlijsten. 

MZCN vindt dat wachtlijsten niet mogen want uiteindelijk betreft het een kwetsbare doelgroep en juist zij zijn bij een eerstelijns doorverwijzing gebaat bij een goede start of continuïteit van zorgverlening. Men is niet zomaar eerstelijns doorverwezen. 

Hierdoor vallen zorgbehoevende mensen in een zorgeloos gat waarin passende zorg- en hulpverlening ver te zoeken zijn. Een gevolg is dat de psychische klachten verergeren als er niets aan gedaan wordt. Dit is voor zowel de cliënt, de zorginstelling en de samenleving geen gewenste situatie. 

Uit de praktijk blijkt daarom dat deze mensen vaak teleurgesteld zijn of geen vertrouwen (meer) hebben in de reguliere zorgaanbieders en zorgmijdend gedrag ontwikkelen. Passende hulp- en/of zorgverlening tijdens de wachtlijstperiode is een uitkomst.

MZCN wil aanvullend zijn op de reguliere hulp- en zorgverlening. De onafhankelijke positie van MZCN binnen de reguliere zorgmarkt maakt dat de overbruggingszorg toeleidend is naar behandeling, maar ook de behandeling aanvullend kan zijn op de begeleiding. Het team bestaat uit een huisarts GGZ,
GZ psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een maatschappelijk werker.

Wat houdt overbruggingszorg van MZCN in?

Het overbruggingsteam kan helpen als:

  • er al langere tijd sprake is van psychische klachten en/of een verslavingsprobleem, 
  • daarnaast veel andere problemen, bijvoorbeeld met het op orde houden van het huishouden

en praktische zaken, met werk, met familie, vrienden of de buren, 

  • er geen alternatief is om in te zetten tijdens de wachtlijstperiode.

Problemen waarbij wij de cliënt kunnen helpen zijn:

  • behandeling en begeleiding;
  • wonen en het familieleven;
  • meedoen in de maatschappij;
  • sociale en intieme relaties;
  • andere door de cliënt ingebrachte doelen of wensen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

U kunt ons elke werkdag bereiken op telefoonnummer
085 – 85 004 3594 of mailen naar: info@mutatiozorgcn.com