Verslavingszorg

Verslavingszorg

Je bent verslaafd en tegelijk ervaar je vele problemen als gevolg daarvan. Vaak is het helaas zo dat wanneer een cliënt zich meldt voor verslavingszorg, het eigenlijk al te ver is doorgeschoten.
Daarom is het hoe eerder de cliënt zich aanmeldt des te beter en sneller kan er ondersteuning en begeleiding ingezet worden. Ook kan er vanuit het overbruggingsteam geïntervenieerd worden als er sprake is van een wachtlijst bij verslavingszorginstellingen. 

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, op locatie of bij een hulpverlenende organisatie.

Doelstelling ambulante hulpverlening: 

  • Stabilisatie
  • Ontwikkeling
  • Preventie
  • verhogen van maatschappelijke autonomie. 

Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek en andere vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de behandelvraag en/of de hulpvraag variërend van een ‘steuntje in de rug’ tot een intensief hulpverleningstraject.

Wij staan naast de cliënt en gaan uit van het vermogen van de cliënt. Wat binnen de mogelijkheden past wordt ingezet en wat niet past wordt overgenomen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

U kunt ons elke werkdag bereiken op telefoonnummer
085 – 85 004 3594 of mailen naar: info@mutatiozorgcn.com