Missie

Missie

Wij bieden locatieonafhankelijke begeleiding, behandeling en ondersteuning aan verschillende doelgroepen . Op mens- en oplossingsgerichte wijze begeleiden en ondersteunen wij de cliënten, rekening houdend met de eigen kracht en eigen vermogen.  Onze missie is om een impact te hebben op de levenskwaliteit van de cliënten. Dit doen we door de zelfredzaamheid en zelfregie te vergroten. Ook aanpassing van de oude maatschappelijke autonomiepatronen die geleidt hebben tot stagnatie in het leven van een cliënt zijn kerndoelen. 
Binnen de missie worden verschillende levensovertuigingen van de cliënten in ogenschouw genomen en wordt er cultureel-sensitief gewerkt. Onze diensten ,m.u.v. consultancy, is de ambulante begeleiding de rode draad van onze corebusiness. De begeleiding is het hoofdproduct binnen ons dienstenaanbod. 

De belangrijkste pijlers van MZCN zijn:

  • Mensen eerst
  • Vitaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Zelfmanagement
  • Autonome participatie
  • Resocialisatie
  • Meedoen in de maatschappij