Visie

Visie

Ons streven is  “u roept en wij zijn er “.  We werken samen met mensen en niet voor mensen. 

MZCN biedt zorg, ondersteuning en advisering met als doel om kwetsbare groepen te voorzien van goede en passende zorg en/of ondersteuning binnen de mogelijkheden en individuele ontwikkellijn van de mens met een hulpvraag.
Op deze manier kunnen kwetsbare groepen vanuit een vast aanspreekpunt begeleid worden op weg naar volwaardige deelname aan de samenleving – want iedereen telt mee!
Binnen MZCN zijn we allen mens met dié kennis om de hulpbehoevende mens te ondersteunen.
Wij werken vanuit het alles onder één dakprincipe en dit betekent dat we specialisten inzetten voor de specifieke hulpvraag/vragen.
Van maatschappelijk werkers, psychologen,  levenservaringsdeskundigen tot juristen en consultants. We zijn er voor zowel het individu als de overheid en zorginstellingen (macro-meso-micro).

Juist omdat wij al jaren werkzaam zijn in zowel het sociale als het zorg- en veiligheidsdomein bezitten wij voor lagere overheden en zorginstellingen de nodige en juiste expertise binnen de genoemde domeinen die wij ter beschikking stellen. U roept en wij zijn er.